80 jaar Bosmans Slaapcomfort : Het ontstaan en de evolutie

“JE MOET DE TRENDS ALTIJD EEN STAPJE VOOR ZIJN.”
BOSMANS SLAAPCOMFORT CENTER, AL 80 JAAR TRENDSETTER IN HART EN NIEREN

2021 wordt een jubileumjaar voor Bosmans Slaapcomfort Center. Al 80 jaar pioniert het familiebedrijf op verschillende vlakken. Wat kleinschalig begon in de woonkamer van Denis Bosmans groeide uit tot één van de grootste beddenspeciaalzaken in onze contreien. Het geheim van hun succes? Dat je de trends een stapje voor moet zijn en dat de klant alti jd koning is. Rudy Bosmans, huidige zaakvoerder en kleinzoon, loodst ons doorheen een bewogen maar boeiend parcours. 

Meubelmaker pur sang
“Mijn grootvader Denis Bosmans richtt e de zaak op in 1941, hartje oorlog. Zaak is misschien veel gezegd want
hij ontwierp de meubels toen bij wijze van spreken aan de keukentafel.

“MIJN GROOTVADER WAS GEBOREN VOOR DE STI EL. IN ÉÉN OOGOPSLAG ZAG HIJ WELKE EIK ZICH HET BESTE LEENDE VOOR EEN MASSIEF MEUBEL.”

Hij begon klein, met scheerkastjes en kruisbeelden. Mijn grootmoeder leverde die met een fi ets aan huis. Ze was met haar bakfi ets een hipster avant la lett re”, lacht Rudy.
“Mijn grootvader was geboren voor de sti el. In één oogopslag zag hij welke eik zich het beste leende voor een massief meubel. De zaak groeide gestaag en na een tussenstop in Heist-Goor verhuisden ze naar het commerciëler pand aan de Mechelsesteenweg in Heist-op-den-Berg. Hier werden de eerste slaapkamers gemaakt.”

Familiebedrijf groeit uit zijn voegen
Rudy vertelt met trots over de beginjaren van Bosmans Denis & Zn. In 1953 trad zijn vader Raymond in de zaak. Zijn diploma Handel kwam goed van pas. De winkel eiste defi niti ef zijn plaats op in meubelland en barstt e lett erlijk uit zijn voegen. 1962 was een belangrijk kantelmoment. “In dat jaar opende een grote meubelwinkel op de Liersesteenweg 170 (Heist-op-den-Berg). Mijn vader en grootvader runden met succes het pure ambacht in het atelier. Ze vormden een sterke tandem met een duidelijke visie. Mijn moeder Jeanne was de verantwoordelijke voor de verkoop in de winkel en tegelijk ook moeder van 3 kinderen.” 

Over de grens kijken

Meubelwinkel Bosmans werd een echte trendsett er in massieve eet- en slaapkamers. Door het groeiende succes startt en de Bosmans hun eigen meubelfabriek. “Als eerste in België richtt e mijn vader zijn blik op Italië en Spanje. Aanvankelijk om exclusieve meubels te importeren maar ook om samen te werken. Mijn vader en grootvader stonden in voor het ontwerp, de massaproducti e gebeurde door een honderdtal vakmannen in ateliers te Bassano Del Grappa en Pisa. Hier werd de basis gelegd voor La Bella Italia, een oude liefde die nooit roest en waar hechte vriendschappen hun oorsprong hebben”, glimlacht Rudy. 

 

Twee winkels tegenover elkaar
Tijd voor de derde generati e. De 21-jarige Rudy, afgestudeerd als meubeltekenaar, stapte in 1979 mee in het bedrijf. Twee jaar later breidde de zaak uit met een tweede winkel op de huidige locati e. In 1991 nam Rudy de zaak o ffi cieel over, bijgestaan door zijn echtgenote Annemie en zus Greta.
Moeilijke tijden
“Het waren geen gemakkelijke jaren”, vertelt Rudy.
“Door de opkomst van de koloniale meubelen verminderde de interesse in ambachtelijke lokaal gemaakte meubelstukken. Ik stond voor de moeilijkste stap in heel mijn carrière: de stopze tti ng van de collecti e ambachtelijke meubelen. De oude winkel op nr. 170 werd verkocht. Een zware beslissing omdat dat aanbod net het hart van mijn grootvaders zaak vormde.”
De wereld tussen ‘slaapwel’ en ‘goedemorgen’
Maar een Bosmans blijft  niet bij de pakken zitt en. Vanaf 2004 profi leerde Bosmans zich als expert in slaapcomfort en zett e het bedrijf een eigen website op. “We merkten dat klanten veel aandacht begonnen te schenken aan slaapcomfort. Een trend waar we met ons kwalitati ef aanbod helemaal op inspeelden. We boden immers enkel het beste van het beste aan: Tempur, Auping, Beka en Latt ofl ex. Kortom, opnieuw een formule die aansloeg. Gelukkig konden we vanaf 2006 ook rekenen op onze zoon Bart.”

Blijvend vernieuwen
Bosmans vond zichzelf dus opnieuw uit als slaapexpert en bleef vernieuwen. In 2015 zorgden grondige renovati ewerken aan de winkel voor een ware metamorfose. Het resulteerde in een nog ruimer aanbod van A-merken. In deze fase integreerden we ook de grootste Auping store van België in onze winkel. De baseline ‘Alle merken onder één dak’, komt dus niet uit de lucht gevallen. Zelfs het exclusieve Hästens pronkt sinds dan in de etalage. “Die make-over beschouw ik toch een beetje als mijn verdienste”, licht Rudy trots toe. “Ze nam slechts zes weken in beslag, mede dankzij de steun van vakman Sam Schoovaerts.”

In 2018 breidde Bosmans zowel fysiek als virtueel uit. In het Industriepark kwam een magazijnruimte van zo’n 1.000 m². En ook in het grootste online magazijn, namelijk bol.com veroverde Bosmans een plekje met zijn collectie bedtextiel. Die online beleving is trouwens iets waar we intensief op willen inspelen. “Maar,” beklemtoont Rudy, “een bed moet je met al je zintuigen voelen en zien en dan heb je een expert nodig die je deskundig in je keuze begeleidt. Ik ben dan blij dat ik hiervoor kan rekenen op de expertise van Elke en Bart en al mijn andere werknemers.”

“EEN BED MOET JE MET AL JE ZINTUIGEN VOELEN EN ZIEN EN DAN HEB JE EEN EXPERT NODIG DIE JE DESKUNDIG IN JE KEUZE BEGELEIDT.”

De trends een stapje voor zijn
Of hij nog raad heeft voor de volgende generatie? “Dat stilstaan, achteruitgaan is. Dat je steeds op zoek moet naar de nieuwste trends binnen de slaapsector. En dat je die trends dan een stapje voor moet zijn. Als je dat in de vingers hebt, dan ben je een échte Bosmans”, lacht Rudy.
Tot slot wil Rudy dit nog toevoegen: “Het vertrouwen van klanten en leveranciers hebben we in de eerste plaats te danken aan ons professioneel en geëngageerd team. Zonder hen geen Bosmans. En daarom een dikke pluim en een welgemeende grand merci voor ons team van vroeger en nu. Zij verdienen hier dus ook zeker een vermelding.

Paul Van Thienen: Sinds 2011 in dienst als plaatser. Ondertussen ook actief als verkoper en verantwoordelijke voor alle bol.com verkopen
Sam Schoovaerts: Zoon van Greta Bosmans, van 2011 tot 2014 medeverantwoordelijk voor de plaatsingen
Herman De Cuyper: Assistent bij plaatsingen tot 2019
Jurgen Laenen: Verantwoordelijke voor plaatsingen
Ludo Vermeulen: Plaatser met ruime ervaring in installatie van alle merken.
Michiel Van Overstraeten, Stijn Poffé & Michael Verstraeten: Plaatsers
Gregory Van Craen: Administratieve taken en verkoop
Chris Yskout: Schoonbroer van Rudy Bosmans, verantwoordelijke voor de boekhouding
Greta Bosmans: Administratieve taken, verkoop en verwerking van online orders
Annemie Yskout: Verantwoordelijk voor het beheer van de meertalige e-commerce website
Bart Bosmans: Algemeen verantwoordelijke voor alle aan- en verkopen
Elke Cuypers: Verantwoordelijke voor Hästens en de natuurlijk slapen-collectie en het beheer van onze sociale media kanalen
Rudy Bosmans: Administratief verantwoordelijk en zaakvoerder bestuurder

Advies en slaapoplossingen

 op maat

Gratis levering
& installatie

Familiebedrijf
sinds 1941

Ruime selectie
topmerken

Snel bed nodig :
bekijk onze collectie 'het snelle bed'