ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

Bosmans Slaapcomfort bvba
Liersesteenweg 147
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: +32 (0)15 24.90.28
Contactpersoon: Elke Cuypers
Emailadres: elke@slaapcomfort-center.be
Ondernemingsnummer: BE 0400 827 259
IBAN: BE41-3300 3721 4510
BIC: BBRUBEBB

Bosmans Slaapcomfort-center is lid van het Belgisch Direct Marketing Verbond. Bedrijven die lid zijn van het BDMV zijn gebonden door de gedragscode van het BDMV en de uitspraken van het Comité van Toezicht.

Als consument kunt u zich richten tot:
Comité van Toezicht van het BDMV
Buro & Design Center
Heizel Esplanade B46
B-1020 Brussel (België)
Tel. +32(0)2 - 477.17.97
Fax. +32(0)2 - 479.06.79
E-mail: info@bdma.be
 

• INLEIDING

Welkom bij Slaapcomfort-center. Slaapcomfort-center Bosmans wil er zeker van zijn dat de relaties met zijn klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij nemen uw rechten heel ernstig op. Het is van het grootste belang dat u zich bewust bent van wat u van ons kan verwachten en dat wij weten wat wij op onze beurt van u kunnen verwachten.

De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder zullen u, telkens u onze website bezoekt en bij Slaapcomfort-center koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot deze website stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en
voorwaarden hieronder en op deze site na te leven. Het staat u vrij om deze verkoopsvoorwaarden ook uit te printen.
 

• EEN OP DE SLAAPCOMFORT-CENTER WEBSITE AANGEBODEN ARTIKEL.

Alle artikelen die door Slaapcomfort-center aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag waarop ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folder. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW. De verzendingskosten kunnen variëren naargelang het artikel. Hiervoor verwijzen we naar onze tabel van verzendingskosten in het helpmenu.

Slaapcomfort-center doet zijn best om de door u bestelde goederen zo spoedig mogelijk te bezorgen.
 

• HOE BESTELLEN?

Een bestelling overmaken is zeer eenvoudig. U heeft enkele mogelijkheden:

online.
Bij het kiezen van uw product moet u op die pagina onderaan de Bestel nu knop aanklikken. De overige eenvoudige stappen zijn in het winkelmandje van deze site aangegeven.
Als nieuwe klant zal u daar, in het winkelmandje, uw eigen adresgegevens moeten noteren. Na het overmaken van de bestelling zal u een automatische bevestiging ontvangen per e-mail.

Per e-mail.
Ook per e-mail kan u bestellingen overmaken elke@slaapcomfort-center.be

Telefonisch.
Ook telefonisch aanvaarden wij orders.
+32 (0)15 24 90 28
Zoals gebruikelijk verzenden wij steeds onze bevestiging (per post) naar u toe.

Breng een bezoek aan onze showroom.
Onze zaak: Bosmans Slaapcomfort-center is gevestigd op de Liersesteenweg 147 in Heist-op-den-Berg. (B).• DE KEUZE BIJ EN DE PRODUCTBESCHRIJVINGEN VAN BOSMANS SLAAPCOMFORT-CENTER.

Alle producten die Slaapcomfort-center verkoopt, kunnen via de website https://www.slaapcomfort-center.be ofwel tijdens een bezoek aan de showroom in Heist-op-den-Berg bekeken en aangekocht worden.

Alle aangeboden producten worden geïdentificeerd met een referentienummer, dat bij elk contact met Slaapcomfort-center vermeld moet worden.

Slaapcomfort-center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen, zowel wat de inhoud betreft als de prijzen van de producten, die nog niet werden aangepast op de site op het ogenblik dat de klant de site heeft bezocht met de intentie een aankoop te doen.

Als een artikel of promotieaanbod niet meer beschikbaar is, wordt de klant per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld. Indien de klant nog niet heeft betaald, kan de aankoop zonder meer door de klant worden geannuleerd. Indien de klant al heeft betaald, kan hij kiezen tussen een omruiling voor een ander product enerzijds of voor terugbetaling anderzijds.

Slaapcomfort-center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet meer beschikbaar zijn van een product.

Omdat Google en andere zoekmachines gedurende een hele tijd succesvolle berichten kunnen bewaren, bestaat de kans dat u bij een zoektocht via een van deze zoekmachine nog op een verouderde pagina van Slaapcomfort-center terechtkomt. De kans bestaat dat de gegevens (zowel inhoud als prijs) niet meer overeenkomen met de realiteit. Slaapcomfort-center kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Om de actuele publicaties te vinden surft u beter rechtstreeks naar de site van Slaapcomfort-center.

De prijzen op de site zijn steeds inclusief BTW.
 

• VERBINTENIS TUSSEN BOSMANS SLAAPCOMFORT-CENTER EN DE KLANT NA EEN BESTELLING.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Slaapcomfort-center 24 uur nadat Slaapcomfort-center de bestelling heeft ontvangen op zijn website of wanneer Slaapcomfort-center uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt. Zodra een proefplaatsing gebeurd is, is de overeenkomst ook geldig.

Slaapcomfort-center kan echter beslissen om de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bv. van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

De producten van Slaapcomfort-center kunnen door de klanten geboekt worden per telefoon, per e-mail of rechtstreeks online via de site van Slaapcomfort-center.

Na een aankoop ontvangt de klant van Slaapcomfort-center een e-mail met de bevestiging van zijn aankoop en een uitnodiging tot betaling via overschrijving of met kredietkaart.

Bosmans Slaapcomfort-center aanvaardt betalingen met Visa, Master Card, American express en per overschrijving.

Slaapcomfort-center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging, beschadiging en/of verlies van de documenten vanaf het ogenblik dat Slaapcomfort-center de documenten bij de post heeft afgeleverd.

De orders worden standaard per prior post of per koerierdienst verstuurd.

De klant en koper verklaart ouder te zijn dan 18 jaar.

Bij niet-betaling van het door u bestelde product, zult u na 7 dagen een herinneringsmail krijgen. Er worden maximaal drie herinneringen verstuurd. Indien na de derde herinnering geen betaling volgt, dan volgt een annulering van uw bestelling.

Het versturen en klaarmaken van de orders gebeurt steeds met erg veel zorg. Mocht u toch een ernstig beschadigd order ontvangen, dan kunt u deze inruilen. Het omruilen gebeurt na ontvangst van het origineel verstuurd artikel op de kantoren van Slaapcomfort-center met ingesloten een kopie van de rekening.
 

• VERZAKINGSRECHT/WEBTRADER.

De Belgische wet van 6 april 2010 ter bescherming van de consument van laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. Wanneer de consument bij het terugzenden van een aangekocht product verder is gegaan dan wat noodzakelijk is voor de controle van de aankoop, is de consument krachtens Art. XI.51 §2 van het Wetboek Economisch Recht aansprakelijk voor mogelijke waardevermindering van de goederen en de verpakking ervan.

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling binnen de 15 dagen terugbetalen, al dan niet rekening houdend met een eventueel waardeverlies.  Bij de ontvangst van de terugzending zal Slaapcomfort-center met een aantal foto's het bewijs in de staat van ontvangst kunnen vastleggen.
 

• BETALING VAN GOEDEREN.

1/ Betaling met uw kredietkaart.

Wij aanvaarden Visa/Eurocard, Master Card en American Express. U kan de informatie m.b.t. uw kredietkaart online invoeren. Uw kaart wordt pas gedebiteerd op het ogenblik van verzending der goederen. Met uw kredietkaart betalen op de Slaapcomfort-center site is volkomen veilig.

2/ Betaling per cheque.

U kan eveneens betalen door ons een cheque te sturen of via een overschrijving (voor verzending van de goederen) als u in de Beneluxlanden, Frankrijk of Duitsland woont. Gelieve de betaling te verrichten aan de hand van de gestructureerde mededeling vermeld op de bevestiging per e-mail die u van ons ontving. Zodra wij de betaling ontvangen hebben, zullen de goederen onmiddellijk verstuurd worden.

3/ Betaling met overschrijving.

Na registratie van uw betaling van de bestelling sturen wij de bestelde goederen onmiddellijk toe. Zowel in België, Nederland als de EU. Het versturen van de goederen gebeurt ofwel per post of koerierdienst POSTNL.

Betaling van goederen (voorradig) die u geleverd worden door onze diensten.

- U plaatst uw bestelling bij Slaapcomfort-center en krijgt een bevestiging van bestelling per e-mail.
- Ook deze goederen kan u desnoods met kredietkaart (online) betalen bij de bestelling maar dat is niet verplicht.
- U zal spoedig gecontacteerd worden om een leveringsdag af te spreken. Indien uw bestelling om één of andere reden niet uitgevoerd kan worden, wordt het vooraf betaalde geld u natuurlijk onmiddellijk terugbetaald.
- Indien de goederen nog niet voldaan zijn, worden de goederen betaald bij de levering.

Betaling van goederen (niet-voorradig) die u geleverd worden door onze diensten.

- U plaatst uw bestelling bij Slaapcomfort-center en krijgt een bevestiging van bestelling per e-mail.
- Op onze bevestigingsmail verzoeken wij u om een voorschot (10 %) over te maken op onze rekening. Na ontvangst van uw voorschot zal het artikel bij onze leverancier in opdracht gegeven worden.
- Zodra wij kunnen uitleveren zullen wij contact opnemen om verdere afspraken te maken.
- Indien de goederen nog niet voldaan zijn, worden de goederen steeds betaald bij de aflevering volgens de overeenkomst vermeld op het officiële bestelformulier van deze website en tevens op onze rekening.

Onze bankrekening:

België: ING 330.0372145.10
EU : IBAN BE41 3300 3721 4510 + BIC CODE : BBRUBEBB

De levering van uw product.

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling.

Het risico van beschadiging en/of verlies valt slechts ten laste van Slaapcomfort-center tot aan de verzending naar de klant.

De levertijd wordt vermeld op de bevestigingsbon die wij steeds versturen.

Slaapcomfort-center doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie en Slaapcomfort-center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.

Artikelen die wij in voorraad hebben, staan aangeduid op de site als 'onmiddellijk verstuurd'. Bij de niet-voorradige titels staat de verwachte levertermijn aangegeven op de site.

De leveringstermijnen op onze site zijn indicatief. Het merendeel van de bestellingen kunnen we binnen de vooropgestelde leveringstermijn afhandelen. Uitzonderingen kunnen we nooit volledig uitsluiten. Van zodra wij een artikel van uw bestelling ontvangen, sturen wij u dit toe. Op dat moment ontvangt u van Slaapcomfort-center een bevestiging van verzending van uw bestelling.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat u door vertragingen bij de post uw bestelling iets later ontvangt. Mocht u na enige tijd uw zending nog steeds niet ontvangen hebben, kunt u zich wenden tot uw postkantoor.

Bestellingen vanaf 35 Euro worden met koerier verstuurd. Deze zendingen zullen tweemaaal aangeboden worden op het vermelde leveradres. Indien er tweemaal niemand aanwezig is, dient de klant de zending zelf af te halen in het depot van de koerierdienst. De zending kan nogmaals aangeboden worden door de koerier mits een voorafbetaling van een supplementaire verzendkost.

Conform onze algemene voorwaarden, kan Slaapcomfort-center niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging, beschadiging en/of verlies vanaf het moment van verzending.

De geleverde producten dienen vrij te zijn van gebreken. Eventuele gebreken moeten de verkoper terstond per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Zichtbare gebreken dienen bij ontvangst van de goederen te worden gemeld. Inzake verborgen gebreken geldt de wet van 1641-1649 B.W.: de verkoper kan niet meer voor verborgen gebreken worden aangesproken na verloop van een periode van 6 maanden na de levering.

• RETOURZENDINGEN.

Na het ontvangen van het bestelde product heeft u de bevoegdheid om binnen een termijn van 14 dagen de onderliggende overeenkomst met Bosmans Slaapcomfort-center te ontbinden. Indien u de verkoop wenst te ontbinden (*), dient u dit schriftelijk (per e-mail, fax of brief) aan ons over te maken. Na ons akkoord mag u het betreffende product terugsturen. Dit dient dan ook uiterlijk de 7de werkdag na facturatiedatum in ons bezit te zijn. De reeds uitgevoerde betalingen worden dan ook binnen de 14 dagen teruggestort op uw rekening, uitgezonderd de verzendkosten.

(*) Om de goederen retour te sturen, moeten volgende voorwaarden nagekomen worden:

- De afgeleverde producten moeten 100% verkoopwaardig zijn. Dus de producten mogen geen enkele sporen van gebruik vertonen.  Wanneer de consument bij het terugzenden van een aangekocht product verder is gegaan dan wat noodzakelijk is voor de controle van de aankoop, is de consument krachtens Art. XI.51 §2 van het Wetboek Economisch Recht aansprakelijk voor mogelijke waardevermindering van de goederen en de verpakking ervan.  Ook toebehorende formulieren (garantiecertificaten ...) dienen retour te komen.

- Bosmans Slaapcomfort-center behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen als blijkt dat niet aan bovenvermelde voorwaarden voldaan is.
- Retourzendingen zijn niet mogelijk voor producten die op maat geproduceerd werden en producten aangekocht tijdens een promotie of soldenactie.
- Deze retourmogelijkheid is uitsluitend mogelijk met de online aangekochte toegeleverde artikelen en dus niet voor de levering van matrassen, bodems en dergelijke door onze diensten. Hiervoor gelden onze normale verkoopsvoorwaarden die op de officiële bestelbon van Bosmans Slaapcomfort-center voorkomen. Voor alle door de klant handgetekende bestelbons gelden de verkoopswaarden zoals deze op de bestelbon voorkomen.
- De retourmogelijkheid mag echter niet als proef- of testperiode aanzien worden.

-Bij het toekomen van een retourzending conform de regels zal de terugbetaling ook integraal uitgevoerd worden.
 

• AFWIJZEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Slaapcomfort-center kan niet waarborgen dat https://www.slaapcomfort-center.be ononderbroken of foutloos zal functioneren. Slaapcomfort-center geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van https://www.slaapcomfort-center.be noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via https://www.slaapcomfort-center.be. Deze site wordt door Slaapcomfort-center ter beschikking gesteld op een 'as is' en 'as available' basis. Slaapcomfort-center legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Slaapcomfort-center elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Slaapcomfort-center zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of
onrechtstreekse schade.
 

• TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

De Belgische wet is steeds van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zullen bevoegd zijn.

Bosmans slaapcomfort is lid van BeCommerce en daarom ook genoodzaakt zicht te houden aan de gedragscode zoals voorgeschreven.
 

• BESCHERMING VAN DE MINDERJARIGEN.

Minderjarigen mogen ook geen internetovereenkomsten afsluiten bij Slaapcomfort-center en we raden de ouders of voogden aan het gebruik van internet door minderjarigen te controleren. 
 

• PRIJS EN BETALING.

- Al de vermelde prijzen zijn inclusief BTW 21 %

- De koper is verplicht de koopprijs te voldoen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van goederen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem gestelde tegenvordering.

- Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van ingebrekestelling.

- Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €400.
 

GARANTIEBEPALING

- Bij elke aankoop van matras, bedbodem en bed gelden de van toepassing zijnde garantiebepalingen van het aangekochte merk als bv. Auping, Tempur, Beka, Lattoflex etc..  Op de electrische uitvoeringen van bedbodems geldt de wettelijke garantieperiode van 2 jaar na aankoop.  

 

• PROCEDURE BIJ GESCHILLEN EN WANBETALING.

Een aflevering van de goederen met bijhorende rekening moet maximum 7 dagen na ontvangst van de goederen geprotesteerd worden voor 'niet akkoord' en dit bij wijze van een aangetekend schrijven.
Bij geschillen en/of wanbetaling is uitsluitend de Handelsrechtbank van Mechelen bevoegd en/of het Vredegerecht van Heist-op-den-Berg. En de goederen blijven eigendom van Slaapcomfort-center Bosmans tot na de volledige betaling.

Voor verdere vragen en inlichtingen over onze verkoopsvoorwaarden, klachten en geschillen kunt u steeds terecht per e-mail of per telefoon op het nummer + 32 (0)15 24.90.28 of per fax op het nummer + 32 (0)15 24.22.51. Net als bij betalen in de fysieke wereld, waar u ook slachtoffer kunt worden van fraude, heeft u de veiligheid van betalen via internet voor een groot deel zelf in de hand.
Dit kan u doen:
- Houd uw pincodes en wachtwoorden strikt geheim.
- Beveilig uw computer met een goede firewall en virusscanner.
- Let op dat betalen en transactieoverzichten bekijken gebeurt via een beveiligde pagina. Dit is te zien aan het https://-adres in plaats van een https://-adres en aan het slotje of sleuteltje in de statusbalk.
- Als u betaalt na levering, loopt u in ieder geval niet het risico dat u het bestelde product niet ontvangt.
- Als u een webwinkel niet vertrouwt, koop er dan niets. Dat zou u in de 'echte' wereld ook niet doen.

Creditcard.
De meeste internetfraude met creditcards wordt gepleegd met gegevens die fysiek gestolen zijn, bijvoorbeeld in een winkel of restaurant. Er bestaan ook speciale programma's die creditcardnummers aanmaken. Dat kan toevallig uw nummer zijn. Maar tegenwoordig wordt bij een betaling altijd de driecijferige CVC-code, die op de handtekeningstrip staat, gevraagd. Zo'n code kunnen die programma's niet aanmaken.
Toch hoeft u niet bang te zijn dat u uw geld kwijt bent als iemand uw creditcardgegevens op internet heeft misbruikt. Elke creditcardmaatschappij kent namelijk de chargeback: als u een betaling betwist, wordt uw geld direct teruggestort.

Veilig bestellen op de webshop van Bosmans Slaapcomfort-center.
Voor Bosmans Slaapcomfort-center is veiligheid erg belangrijk en wij behandelen uw gegevens dan ook strikt vertrouwelijk. Met onderstaande richtlijnen kunt u ons helpen om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen:
- geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders.
- verzeker u ervan dat de URL begint met https tijdens het afrekenen van de bestelling.
- Verspreid geen URL's van pagina's die u bekijkt wanneer u uw profiel heeft geactiveerd.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be//nl .
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.

 

• BEVEILIGDE BETALING BIJ BOSMANS SLAAPCOMFORT-CENTER.

Bosmans Slaapcomfort-center gebruikt de "Secure Sockets Layer" technologie om e-commerce transacties te beveiligen. Al uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw naam, uw adres en kredietkaartnummer worden versleuteld via die veilige server software (SSL) om een maximale veiligheid te verzekeren.
 

• ANNULERINGSVOORWAARDEN.

Volgens de Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie van de bescherming van de consument, heeft de klant het recht om een annulatie in te dienen binnen de 7 dagen na het overmaken van de bestelling.

De aanvraag tot annulering moet schriftelijk per e-mail door de klant gebeuren binnen de 7 dagen na de bestelling. Deze aanvraag wordt vergezeld van de volgende gegevens die verwijzen naar het order: besteldatum, bestelnummer, rekeningnummer en gegevens van de koper.

Indien de bestelling intussen is betaald en verstuurd naar de klant, wordt het betaalde bedrag aan de klant terugbetaald na ontvangst van de geretourneerde goederen.

Terugbetalingen gebeuren enkel op het rekeningnummer van de persoon die de betaling heeft gedaan, hetzij de koper.

De terugbetaling aan de klant gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst van de betaling van de klant.

Terugbetalingen van betalingen die met kredietkaart werden uitgevoerd, gebeuren pas nadat het betaalde bedrag van de klant door Bank Card Company op de rekening van Bosmans Slaapcomfort-center heeft gestort. Dit kan tot 3 maanden duren.

Annulering en terugbetaling van een product op maat is niet mogelijk.
 

Openingsuren & Contact

Bosmans slaapcomfort

Liersesteenweg 147

2220 Heist op den Berg

015 24 90 28

info@slaapcomfort-center.be

Contact voor verkoop

elke@slaapcomfort-center.be

bart@slaapcomfort-center.be

Openingsuren

Maandag : 10.00 - 12.00 & 13.00 -18.00

Dinsdag : 10.00 - 12 & 13.00 - 18.00

Woensdag : 10.00 - 12.00 & 13.00 - 18.00

Donderdag : 10.00 - 12.00 & 13.00 - 18.00

Vrijdag : 10.00 - 12.00 & 13.00 - 18.00

Zaterdag : doorlopend van 10.00 - 17.00

Zondag & feestdagen : gesloten

Privacy Policy

PRIVACYBELEID
Geüpdatet op 14-10-2019

1. Partijen en voorwerp
Bosmans slaapcomfort bvba (hierna "Bosmans slaapcomfort center" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Liersesteenweg 147 - 2220 Heist op den Berg
KBO/BTW: BE0400 827259
E-Mail: info@slaapcomfort-center.be
Telefoon: +32 015 249028
Bosmans slaapcomfort center stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.slaapcomfort-center.be, (hierna de "Site"), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Bosmans slaapcomfort center.
De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
Als zodanig, Bosmans slaapcomfort center bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Bosmans slaapcomfort center verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Verordening").
Bosmans slaapcomfort center is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). In voorkomend geval, Bosmans slaapcomfort center verbindt zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Bosmans slaapcomfort center, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Bosmans slaapcomfort center optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door Bosmans slaapcomfort center, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:
Alle verkoopsgegevens worden online geregistreerd via een bestelbon. Er wordt uitsluitend met klant contact gelegd om de bestelling tot een goed einde te brengen. toekomst.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:
Alle persoonsgegevens worden verwerkt op de bestelling tot een goed einde te brengen.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat Bosmans slaapcomfort center verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens:
Naam + adres
Telefoonnr
emailadres

5. Toestemming
Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Bosmans slaapcomfort center. Elke overeenkomst die Bosmans slaapcomfort center en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Bosmans slaapcomfort center, voor de hierboven vermelde doeleinden.
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers
Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Deze duur is in alle gevallen korter dan: De gegevens dewelke bewaring van gegevens plaatsvindt is de wettelijk omschreven duur.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Bosmans slaapcomfort center die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Bosmans slaapcomfort center bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Bosmans slaapcomfort center, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Bosmans slaapcomfort center zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.Dans l'hypothèse où les données seraient divulguées à des tiers à des fins de marketing direct ou de prospection, l'Utilisateur en sera préalablement informé pour qu'il exprime son consentement à l'utilisation de ces données personnels.

8. Data Protection Officer (DPO)
De volgende persoon wordt benoemd tot Functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna "DPO"): Rudy Bosmans
De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.
U kunt als volgt contact opnemen met de DPO:
+32 015 249028

9. Rechten van de Gebruikers
De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@slaapcomfort-center.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Liersesteenweg 147 - 2220 Heist op den Berg
a. Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, Bosmans slaapcomfort center garandeert het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:
• 
• de betrokken categorieën persoonsgegevens;
• de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
• indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
• het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.
b. Recht op rectificatie
Bosmans slaapcomfort center garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Bosmans slaapcomfort center.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
c. Recht op uitwissing
De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:
• 
• de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
• de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
d. Recht om de verwerking te beperken
De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
e. Recht op gegevensportabiliteit
In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Bosmans slaapcomfort center hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Bosmans slaapcomfort center dit verhinderd in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.
Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.
f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Bosmans slaapcomfort center. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, Bosmans slaapcomfort center zal geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.
g. Klachtrecht
De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Bosmans slaapcomfort center aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke
De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan Bosmans slaapcomfort center. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Bosmans slaapcomfort center.
De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de Site bekend te maken. Bosmans slaapcomfort center raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name wat betreft leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Bosmans slaapcomfort center is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. Veiligheid en beveiliging
De Verwerkingsverantwoordelijke voert organisatorische en technische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het Privacybeleid
Bosmans slaapcomfort center behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Bosmans slaapcomfort center.

14. Contact
Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@slaapcomfort-center.be

Preventie Namaak

Bosmans slaapcomfort biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars.  Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website van ecc belgie.  Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

QR code

QR code van Bosmans slaapcomfort-center te 2220  Heist op den berg.
Bosmans slaapcomfort center is open van

maandag tot vrijdag  10 - 12 en 13 - 18 uur.

op zaterdag doorlopend open van 10 tot 17 uur

Gesloten op zon- en feestdagen

OFFERTE EN BESTELLEN

Problemen bij een online aankoop

Alle betalingen met kredietkaart of bancontact worden via Shopify payments provider afgehandeld en is 100 % safe.

Uiteraard kan het eens gebeuren dat hier om technische redenen de betaling niet onmiddellijk geregistreerd kan worden. Bij niet-uitvoering van de betaling zal u dit ook zo kunnen aflezen op uw scherm.

Indien u bij een eventuele tweede poging er nog niet in slaagt de betaling uit te voeren kan u ons dit melden

*per telefoon

+32 015 249028

* Via mail

greta@slaapcomfort-center.be

Belangrijke info over reinigingsservice :

Onze reinigingsservice is een unieke service die iedereen die graag een propere matras heeft kan bestellen.

WAT DOET HET ?

Er is de oppervlaktereiniging. Dit is een speciale behandeling die door ons uitgevoerd wordt ter reiniging van de hoes van de matras en kan aan beide zijden uitgevoerd worden.

Als tweede keuze is er de mogelijkheid om een reiniging in de diepte te laten uitvoeren. Dit wil zeggen dat de matras volledig gereinigd wordt. Let op dit is een zeer professionele behandeling om een volledig propere matras te bekomen. Alle klanten staan versteld van het resultaat na zulke behandeling.

WELKE MATRASSEN ?

Er zijn 2 verschillende mogelijkheden. Ofwel heeft u een reguliere matras (pocketveren, koudschuim, latex,..) ofwel een matras die met natuurlijke materialen is gemaakt. Dit wil zeggen dat er wol, paardehaar, cashmier, katoen etc kan verwerkt zijn en dan valt het onder de speciale service voor natuurlijke materialen. Deze categorie matrassen zijn deze als VI-Spring, Carpe Diem, Kuperus, Somnus....)

Een offerte aanvragen

U wil een prijsofferte? Dan kan u online een offerte aanvragen via,

elke@slaapcomfort-center.be

bart@slaapcomfort-center.be

Elke prijsofferte zal spoedig behandeld worden.

* De chatfunctie is louter informatief

BETALEN

De betaalmogelijkheden

Wij aanvaarden een breed gamma courante en betrouwbare betalingsmethoden. Deze betaalmogelijkheden worden geregistreerd via Shopify payments, een 100% betrouwbaar betaalplatform.

Dit zijn de verschillende betaalmogelijkheden:

VisaMastercardAmerican ExpressIdeal voor de klanten uit NederlandING Home PayBancontact/Mister Cash-Klassieke overschrijving

Voor artikelen die door onze diensten bezorgd worden (slaapkamers, matrassen, bedbodems ...), hoeft enkel een voorschot bij de bestelling betaald te worden. Het resterende bedrag betaalt u bij de levering van de goederen.

Prijsgarantie

Als beddenspeciaalzaak bieden wij onze klanten steeds eerlijke prijzen mét een trouwe korting van het huis aan. 

Mocht u ergens anders een betere aanbieding krijgen, dan zal dit in alle eerlijkheid besproken worden. Als we over eenzelfde product spreken zullen we een aanpassing doorvoeren ! Dit is echter niet geldig voor artikelen die elders afgeprijsd worden of buiten de normale winkels verkocht worden. Producten die dus in het grijze circuit verkocht worden zonder de bijhorende garanties die wij met onze merken wel aanbieden. 

Veiligheid boven alles

UNIZO E-COMMERCELABEL

Bosmans Slaapcomfort-center investeert permanent om deze website steeds optimaal en 100 % veilig te laten functioneren. U kan dit zelf vaststellen doordat deze website het erkende E-commercelabel van Unizo verkregen heeft.
 

SAMENWERKING MET BETAALPROVIDER MULTISAFEPAY

We werken samen met de  betaalprovider Multisafepay voor de veilige betaaltransacties van deze website. Ons betalingsproces is 3D Secure. De 3D-Secure technologie is een extra stap bij het plaatsen van uw online bestelling die bedoeld is om uw veiligheid te garanderen. U kunt dit zelf zien aan de afbeelding van het slotje in de adresbalk van uw browser als u online aan het bestellen bent.
 

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens, die in ons bezit komen tijdens uw bestelling, worden verwerkt op een database beheerd door Bosmans slaapcomfort BVBA en binnen een beveiligde omgeving, die in de professionele handen is van systeem.

We zullen in geen enkel geval individuele adressen of persoonlijke gegevens bekendmaken of verkopen aan een derde partij.

Bosmans zorgt al sinds 1942 dat uw bestelling correct wordt afgehandeld. Lees meer over ons & ons team

LEVERINGEN

Verzendwijze & kosten

GROTE ARTIKELEN (SLAAPSYSTEMEN, BEDDEN EN MATRASSEN: PLAATSING DOOR ONS EIGEN PROFESSIONEEL TEAM

De grotere artikels (vb. matrassen, slaapsystemen, bedden) worden GRATIS bezorgd in België door onze eigen diensten.

Leveringen in Nederland, Frankrijk en Luxemburg  zijn GRATIS vanaf een minimum aankoop van € 1600*. Tot  een afstand van 300 km vanaf Heist op den Berg gebeurt dit door onze eigen diensten, voor verdere bestemmingen gebeurt dit volgens specifieke afspraken. 

Voor alle aankopen lager dan €1600 is de bezorgkost op aanvraag. Voor andere bestemmingen, contacteer ons

bart@slaapcomfort-center.be

Na bevestiging van uw bestelling ontvangt u hierover alle nodige informatie per mail.

*bij aankopen onder actie- of promotievoorwaarden gelden wel verzendingskosten (te bespreken) 

KLEINE ARTIKELEN: PER KOERIERZENDING

Onze kleine artikelen (vb. bedlinnen, hoofdkussens, onderhoudsproducten) worden met PostNL of DPD verstuurd.  

Alle online orders zijn GRATIS bezorgd in België en Nederland.

Verzendingen per koerier naar een ander land? De verzendingskosten kunt u ons contacteren op

greta@slaapcomfort-center.be

Afleveradres

Het afleveradres of leveringsadres is het adres naar waar uw bestelling zal opgestuurd worden en kan u aangeven via het winkelmandje. De bestellingen worden geleverd door DPD of ppost nl koerier.  

Bij het plaatsen van de bestelling kan u als klant de plaats van aflevering vrij bepalen:

een werkadres, het adres van naaste familie, vrienden of buren, het adres van een winkel in uw straat, waar u regelmatig komt

Als uw pakket is vertrokken dan zal  u hiervan een mail krijgen zodat u het pakket kan volgen.

PROEFSLAPEN

Een nachtje test slapen in B&B de Hullebrug

U denkt eraan om een nieuw bed aan te kopen maar twijfelt nog wat u moet kiezen ?   Dan hebben we de ideale oplossing voor u in petto.

Boek bij ons een gratis overnachting in een prachtig bed & breakfast "HULLEBRUG" .

Onze samenwerking biedt u de mogelijkheid een nacht te boeken waar u kan genieten van het beste slaapcomfort in een prachtig kader aan de Nete te Itegem (deelgemeente Heist op den Berg).  Hoe alles in zijn werk gaat dat vertellen we u in onze zaak want vooraleer over te gaan tot deze boeking is het noodzakelijk dat we samen even bekijken welk type matras het meest aan uw noden zal voldoen.  In de verschillende kamers hebben we dan ook verschillende slaapoplossingen staan die uiteraard niet éénzelfde type comfort bieden.  Daarom moeten wij als slaapspecialist even de verschillende belangrijke zaken verduidelijken. 

Geniet van een avondje uit en maak gebruik van het meest comfortabele bed ...... dit is uniek ....

Gelieve alvast tijdig een boeking te plannen aangezien deze formule vrij frequent gebruikt wordt.  Nog even vermelden dat zonder een voorafgaand bezoek aan onze zaak een boeking nooit telefonisch besproken wordt !

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

Waar vindt ik bosmans slaapcomfort op sociale media

BOSMANS EN UW WINKELBEZOEK

Het ontstaan en de evolutie van Bosmans Slaapcomfort


HET ONTSTAAN EN DE EVOLUTIE“JE MOET DE TRENDS ALTI JD EEN STAPJE VOOR ZIJN.”BOSMANS SLAAPCOMFORT CENTER, AL 80 JAAR TRENDSETT ER IN HART EN NIEREN

Meubelmaker pur sang
“Mijn grootvader Denis Bosmans richtte de zaak op in 1941, hartje oorlog. Zaak is misschien veel gezegd want
hij ontwierp de meubels toen bij wijze van spreken aan de keukentafel."


“MIJN GROOTVADER WAS GEBOREN VOOR DE STIEL. IN ÉÉN OOGOPSLAG ZAG HIJ WELKE EIK ZICH HET BESTE LEENDE VOOR EEN MASSIEF MEUBEL.”

Familiebedrijf groeit uit zijn voegen.
Rudy vertelt met trots over de beginjaren van Bosmans Denis & Zn. In 1953 trad zijn vader Raymond in de zaak. Zijn diploma Handel kwam goed van pas. De winkel eiste definitief zijn plaats op in meubelland en barstte letterlijk uit zijn voegen. 1962 Was een belangrijk kantelmoment. “In dat jaar opende een grote meubelwinkel op de Liersesteenweg 170 (Heist-op-den-Berg). Mijn vader en grootvader runden met succes het pure ambacht in het atelier. Ze vormden een sterke tandem met een duidelijke visie. Mijn moeder Jeanne was de verantwoordelijke voor de verkoop in de winkel en tegelijk ook moeder van 3 kinderen.” 


Meubelwinkel Bosmans werd een echte trendsetter in massieve eet- en slaapkamers. Door het groeiende succes startte Bosmans een eigen meubelfabriek. “Als eerste in België richtte mijn vader zijn blik op Italië en Spanje. Aanvankelijk om exclusieve meubels te importeren maar ook om samen te werken. Mijn vader en grootvader stonden in voor het ontwerp, de massaproductie gebeurde door een honderdtal vakmannen in ateliers in Bassano Del Grappa en Pisa. Hier werd de basis gelegd voor La Bella Italia, een oude liefde die nooit roest en waar hechte vriendschappen hun oorsprong hebben”, glimlacht Rudy. 


Twee winkels tegenover elkaar
Tijd voor de derde generatie. De 21-jarige Rudy, afgestudeerd als meubeltekenaar, stapte in 1979 mee in het bedrijf. Twee jaar later breidde de zaak uit met een tweede winkel op de huidige locatie. In 1991 nam Rudy de zaak officieel over, bijgestaan door zijn echtgenote Annemie en zus Greta.
Moeilijke tijden
“Het waren geen gemakkelijke jaren”, vertelt Rudy.
“Door de opkomst van de koloniale meubelen verminderde de interesse in ambachtelijke lokaal gemaakte meubelstukken. Ik stond voor de moeilijkste stap in heel mijn carrière: de stopzetting van de collectie ambachtelijke meubelen. De oude winkel op nr. 170 werd verkocht. Een zware beslissing omdat dat aanbod net het hart van mijn grootvaders zaak vormde.”
De wereld tussen ‘slaapwel’ en ‘goedemorgen’
Maar een Bosmans blijft  niet bij de pakken zitten. Vanaf 2004 profi leerde Bosmans zich als expert in slaapcomfort en zette het bedrijf een eigen website op. “We merkten dat klanten veel aandacht begonnen te schenken aan slaapcomfort. Een trend waar we met ons kwalitatief aanbod helemaal op inspeelden. We boden immers enkel het beste van het beste aan: Tempur, Auping, Beka en Lattoflex. Kortom, opnieuw een formule die aansloeg. Gelukkig konden we vanaf 2006 ook rekenen op onze zoon Bart.”

Blijvend vernieuwen
Bosmans vond zichzelf dus opnieuw uit als slaapexpert en bleef vernieuwen. In 2015 zorgden grondige renovatiewerken aan de winkel voor een ware metamorfose. Het resulteerde in een nog ruimer aanbod van A-merken. In deze fase integreerden we ook de grootste Auping store van België in onze winkel. De baseline ‘Alle merken onder één dak’, komt dus niet uit de lucht gevallen. Zelfs het exclusieve Hästens pronkt sinds dan in de etalage. “Die make-over beschouw ik toch een beetje als mijn verdienste”, licht Rudy trots toe. “Ze nam slechts zes weken in beslag, mede dankzij de steun van vakman Sam Schoovaerts.”
In 2018 breidde Bosmans zowel fysiek als virtueel uit. In het Industriepark kwam een magazijnruimte van zo’n 1.000 m². En ook in het grootste online magazijn, namelijk bol.com veroverde Bosmans een plekje met zijn collectie bedtextiel. Die online beleving is trouwens iets waar we intensief op willen inspelen. “Maar,” beklemtoont Rudy, “een bed moet je met al je zintuigen voelen en zien en dan heb je een expert nodig die je deskundig in je keuze begeleidt. Ik ben dan blij dat ik hiervoor kan rekenen op de expertise van Elke en Bart en al mijn andere werknemers.”


“EEN BED MOET JE MET AL JE ZINTUIGEN VOELEN EN ZIEN EN DAN HEB JE EEN EXPERT NODIG DIE JE DESKUNDIG IN JE KEUZE BEGELEIDT.”

De trends een stapje voor zijn
Of hij nog raad heeft voor de volgende generatie? “Dat stilstaan, achteruitgaan is. Dat je steeds op zoek moet naar de nieuwste trends binnen de slaapsector. En dat je die trends dan een stapje voor moet zijn. Als je dat in de vingers hebt, dan ben je een échte Bosmans”, lacht Rudy.
Tot slot wil Rudy dit nog toevoegen: “Het vertrouwen van klanten en leveranciers hebben we in de eerste plaats te danken aan ons professioneel en geëngageerd team. Zonder hen geen Bosmans. En daarom een dikke pluim en een welgemeende grand merci voor ons team van vroeger en nu. Zij verdienen hier dus ook zeker een vermelding.

Paul Van Thienen: Sinds 2011 in dienst als plaatser. Ondertussen ook actief als verkoper en verantwoordelijke voor alle bol.com verkopen.
Jurgen Laenen: Verantwoordelijke voor plaatsingen.
Ludo Vermeulen: Plaatser met ruime ervaring in installatie van alle merken.
Michiel Van Overstraeten : verkoper in opleiding & administratie

Jurgen Ceuppens : hulp bij plaatsingen

Jan De Veylder : plaatser

Kevin Wouters: Magazijnier / plaatser
Chris Yskout: Schoonbroer van Rudy Bosmans, verantwoordelijke voor de boekhouding.
Greta Bosmans: Administratieve taken, verkoop en verwerking van online orders.
Annemie Yskout: Verantwoordelijk voor het beheer van de meertalige e-commerce website.
Bart Bosmans: zaakvoerder / bestuurder Junior & verkoper

Elke Cuypers: diverse administratieve taken & verkoper. Ook beheer van de sociale media kanalen.
Rudy Bosmans: Bestuurder senior.

Ik wil graag een afspraak met één van de slaapspecialisten, kan dit?

Natuurlijk kan u een afspraak maken bij één van onze slaapspecialisten. Zo maken we tijd vrij om u op het gepaste uur te ontvangen en advies te geven over het gepersonalisserde slaapsysteem.

Contacteer ons per telefoon of per mail (elke@slaapcomfort-center.be).

Wenst u graag specifiek een afspraak voor het gamma natuurlijk slapen ( geen bedtextiel ) vraag naar Elke of Bart

Start de virtuele rondleiding

Welkom in de wereld tussen slaapwel en goedemorgen.   Bosmans slaapcomfort  toont u graag zijn volledige collectie bedden van merken als auping, Beka, Tempur, Kuperus, Nill Spring, Somnus, Hästens etc.... Klik op deze tekst en de 360° rondleiding kan beginnen.

Voor vragen over model, mogelijkheden of concreet slaapadvies kan je na het virtuele bezoek nog overmaken via

elke@slaapcomfort-center.be

bart@slaapcomfort-center.be

Ter info nog even zeggen dat er tijdens de rondleiding 3 surprise meldingen aaan de muur zijn opgehangen.  De surprise melding is een rood A4 blad waar een code staat op vermeld.  Kijk goed uit en noteer de code  Bij de aankoop van bed of matras kan u die aan ons geven en ontvangt u .....

Welke surprise ?.... dat is nog even een geheim!

RETOURNEREN

Kan ik een ontvangen product retour sturen?

U hebt recht om de verkoopsovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Deze clausule is van toepassing op de pakketjes die we met koerier verzenden. Uitgesloten aan deze werkwijze zijn de bestellingen van matras en/of bed omwille van de productie die aanvangt na de bestelling. Het is wel zo dat de omruilgarantie binnen een vastgestelde termijn (meestal 30 dagen) die vele merken toepassen wel nog van toepassing is.

Volg deze verplichte procedure bij het retourneren:

Vraag schriftelijk of via e-mail bart@slaapcomfort-center.be een goedkeuring tot retournering aan.

Na ons akkoord kan u uw artikel pas terugzenden met inachtneming dat het in ons bezit moet zijn maximum 14 dagen na de oorspronkelijke levering.Het artikel moet onbeschadigd en in onbevuilde toestand in de originele verpakking bij ons toekomen. Dus geen tape en/of sticker aanbrengen op de originele goederen of goederenverpakking ! Bosmans Slaapcomfort-center behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het product reeds geopend en/of gebruikt werd of als het product schade opgelopen heeft door schuld van de klant (buiten verantwoordelijkheid van Bosmans Slaapcomfort-center of de transporteur). In deze situaties brengen wij u op de hoogte (brief of e-mail) dat een waardevermindering toegepast zal worden.Na het toekomen bij ons volgt een controle van de goederen. Het betreffende artikel moet in originele onbeschadigde verpakking en onbevuild terug in ons bezit komen.De kosten van het retourneren zijn ten laste van de consument.

Bij positief besluit zullen we de terugbetaling uitvoeren binnen een termijn van 14 dagen. Dus bij het retourneren ook uw rekeningnummer (IBAN + BIC) meedelen!
Deze maatregel tot retourneren geldt uitsluitend voor de online aangekochte artikelen.

Maatwerkartikelen of artikelen op bestelling  komen niet in aanmerking voor retourneren!

Herroepingsrecht

De consument beschikt over het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Wanneer de consument bij het terugzenden van een aangekocht product verder is gegaan dan wat noodzakelijk is voor de controle van de aankoop, is de consument krachtens Art. XI.51 §2 van het Wetboek Economisch Recht aansprakelijk voor mogelijke waardevermindering van de goederen en de verpakking ervan. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Het verzakingsrecht is niet van toepassing voor producten op maat gemaakt van de klant noch voor een handgeschreven bestelbon welke door de klant voor akkoord werd ondertekend. Het verzakingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinninge verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.  U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent niet verplicht.

Bij het retourzenden volgens de wettelijke procedure zal een terugbetaling binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van goederen en herroepingsverklaring teruggestort worden. Zie ook ons herroepingsformulier in deze rubriek Klantenservice-algemeen.

Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht zal het bedrag integraal terugbetaald worden aan de klant en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel.

 Uitzonderingen op het herroepingsrecht :

Alle goederen die op maat gefabriceerd werden kunnen niet geretourneerd worden en dit zal ook vermeld worden in de confirmatie van uw order die u van onze diensten zal ontvangen.

Het modelformulier voor herroeping kan u hier terugvinden : https://www.becommerce.be/upload/Herroepingsformulier20140327150854.pdf  Onze diensten verplichten niet dit bij uw retourzending te voegen.  Alleen vragen we wel een kopie van uw rekening bij te voegen alsook uw rekeningnummer waardoor we na controle van de retourzending het geld kunnen retourneren.

Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping 

Dit formulier is uitsluitend te gebruiken bij het terugzenden van de goederen en dus bij de herroeping van de overeenkomst

Ik/Wij 

deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering :

herroep/herroepen.

 

Aangekocht bij Bosmans slaapcomfort bvba - Liersesteenweg 147 te 2220 Heist-op-den-Berg Belgie

Besteld op :

Ontvangen op :

Naam :

Adres :

 

Aankoopbedrag excl verzendingskosten :

Rekeningnummer IBAN ter terugstorting :

BIC :

 

Handtekening : 

Datum :

 

Gelieve dit document te printen en ingevuld bij de terugzending te voegen aub.  

Uittreksel uit wetgeving herroepingsrecht : Wanneer de consument bij het terugzenden van een aangekocht product verder is gegaan dan wat noodzakelijk is voor de controle van de aankoop, is de consument krachtens Art. XI.51 §2 van het Wetboek Economisch Recht aansprakelijk voor mogelijke waardevermindering van de goederen en de verpakking ervan.

CADEAUBON

Een kadobon aan 50 % korting

Door het schenken van onze RES gift card heeft u alleen maar een groot voordeel !

Hoe werkt het ?

Deze gift cards hebben een waarde van RES 100 OF RES 200. Bij de aankoop in onze zaak betaalt u echter respectievelijk € 50 of € 100. Dit wil zeggen dat de waarde van de bon onmiddellijk verdubbeld wordt.

U betaald € 50 en wij schenken een RES gift card ter waarde van 100 RES. Hiermee kan u in alle handelszaken die RES ontvangen deze bon uitgeven. De waarde van 1 RES is gelijk aan € 1. Meer info kan u ook hier terugvinden. Dit is de officiële RES website waar de vele handelaren uit gans België terug te vinden zijn.

Een voorbeeldje : u gaat lekker tafelen en de rekening is € 150.

U betaald met een RES gift card met waarde 200 RES. U betaalde bij aanschaf met 50 % korting dus u profiteert met elke uitgave !

Hoe een cadeaubon schenken?

Wilt u iemand verrassen met een leuk slaapkameridee? Maar bent u niet zeker wat hij of zij mooi zal vinden? Dan kunt u hem of haar zeker blij maken met een cadeaubon of cadeaucheque.

Stuur ons een berichtje via het contactformulier met daarin het gewenste bedrag (€50 of een veelvoud daarvan) en het afleveradres. Wij bevestigen dan zo snel mogelijk wanneer u de cadeaubon in de brievenbus mag verwachten.

Het feestvarken kan de bon komen inruilen in onze slaapwinkel in Heist-op-den-Berg (voorlopig niet via de webshop).

KLACHTEN

Een klacht melden

Bij Bosmans Slaapcomfort-center doen we altijd ons uiterste best om een uitstekende en snelle service te verlenen. Dat betekent jammer genoeg niet dat er niets kan mislopen.

Is er toch iets fout gelopen dan vragen we om dit zo snel mogelijk te melden. Gaat uw klacht over een online bestelling? Breng ons dan op de hoogte via greta@slaapcomfort-center.be. Omschrijf duidelijk wat het probleem is en vermeld ook uw bestelnummer.

Uiteraard kunt u gebruik maken van het retourrecht  binnen 14 dagen na ontvangst en dit voor de normale pakketjesverzendingen met koerier.

Voor de bestellingen van matras en/of bedden is dit niet mogelijk vanwege de productie nog start na de bestelling. Het is wel zo dat de omruilgarantie binnen een vastgestelde termijn (meestal 30 dagen) die vele merken toepassen wel nog van toepassing is.

Voor alle andere klachten kan u zich wenden tot info@slaapcomfort-center.be

HET SNELLE BED

Wat is het ?

Het snelle bed is een speciale service van Bosmans slaapcomfort.

Een uitgebreide collectie in vele afmetingen en diverse kleuren staat beschikbaar om u deze service te kunnen bieden. Uiteraard kan u alle modellen ook online bestellen en zullen we spoedig bellen om de levering te plannen !

Heeft u dringend nood aan een nieuw bed dan kan ons bellen (+32 15 249028 en vraag naar Elke) of mailen kan ook om de mogelijkheden te bespreken.

Een service waar de norm is dat de levering binnen de 24 uur (op werkdag) zal plaatsvinden !

Hoe werkt het ?

U maakt op onze website de keuze die het beste bij u past. Mocht u toch specifieke vragen hebben over wat bij u past dan kan u steeds contact met ons opnemen via mail of telefonisch op het nummer +32 (0)15 24 90 28 en vragen naar Elke of Bart.

Wanneer u de juiste keuze heeft gemaakt zet u deze in het winkelmandje, hier kan u snel en makkelijk je aankoop afronden.

U kan eventueel hier de datum van levering nog kiezen, doet u dit niet zal de levering plaatsvinden binnen de 24 uur.

Wanneer u de bestelling bevestigt kan u de betaling in orde maken en zal u gebeld worden betreffende de levering.

Welke service ?

Na het overmaken van uw bestelling brengen we alles in gereedheid om de levering te plannen.

Vergeet zeker niet de correcte hoofdkussens en bedtextiel te voorzien. Ook hiervan kunnen we u binnen de beloofde termijn van 24 uren verder helpen. Vraag zeker advies aan Elke of Bart.

LINNENBOETIEK

Waar ?

tekst volgt

Wat ?

tekst volgt

Advies en slaapoplossingen

 op maat

Gratis levering
& installatie

Familiebedrijf
sinds 1941

Ruime selectie
topmerken

Snel bed nodig :
bekijk onze collectie 'het snelle bed'